Bedrijfshulp

Bedrijfshulpverlener


Tijdens de cursus Bedrijfseerstehulp leert u alles over eerste hulp.

Verder komen veiligheid en preventie uitgebreid aan bod.

De opleiding bestaat uit 16u les. Na de opleiding behalen de cursisten een brevet dat door de federale overheid erkend is in het kader van ARAB-verplichtingen.
De cursus bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.
Onze docent hanteert tijdens de verschillende modules zowel mondelinge als visuele technieken om de gegeven materie uitgebreid te kunnen toelichten.
 

Attest nog in orde ?

Aangezien de eerste hulp steeds onderhevig is aan veranderingen is het brevet Bedrijfseerstehulp slechts 5 jaar geldig.
Dit brevet is echter verlengbaar indien er 20 uren bijscholing gevolgd worden. Deze verlenging is dan weer goed voor 5 jaar.
Tijdens de bijscholingen wordt de kennis van de cursisten opgefrist, er worden aanpassingen gedaan naargelang de actualiteit en tevens wordt er gewerkt aan nieuwe onderwerpen.

Onze doelstellingen zijn vooral gericht op het verbeteren en optimaliseren van de eerste hulptechnieken en het leren van nieuwe richtlijnen.
naar boven